Coaching i organisationer


Birgitte Jepsen (IFLI-medlem)


Margrethe Gade (IFLI-medlem)


Kirsten Simonsen


Udgivet på Gyldendal Akademisk, 2010


Beskrivelse: Coaching i organisationer skiller sig ud fra andre coachingbøger på tre områder:


1. En grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching med rod i den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teori.

2. Et stort, unikt, erfaringsbaseret materiale fra danske virksomheder og organisationer.

3. En konstruktiv how-to-do-guide med velafprøvede og letanvendelige værktøjer.


Målgruppen er akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder og konsulenter, der ønsker at arbejde målrettet med strategisk organisationscoaching.


Læs mere på SAXO