Event management

Developing Best Practices in Event Management

This publications has been made within the project No 2011/263-420 “Promoting event management training programme as a resource for development of cultural industries and tourism in NW Russia” financially supported by the European Union within its Non-State Actors and Local Authorities Programme for the Baltic Sea Region.


Rapporten er udgivet på Mikkeli University of Applied Sciences, Finland, 2013

Erik Staunstrup (IFLI-medlem)

Daniel Præstbro Nielsen (IFLI-medlem)

Carsten Nielsen (IFLI-medlem)


Har bidraget med artiklen:

Sustainability and Event Management


Artiklen understreger at der er sat nye normer for, hvad der kan anerkendes som fair og konstruktive events. Befolkningerne i Europa ser med kritiske blikke på forbruget af ressourcer i hverdagen. Samtidig er bæredygtighed også blevet defineret som det at undgå at ødelægge ting og steder, som på andre måder har større værdi for os. Bæredygtighed er dermed ikke et entydigt begreb, der lige uden videre kan inddrages i det at designe en event. Artiklen fokuserer på en målrettet brug af design af forretningsmodeller, og markedsføring gennem design af eventens såkaldte DNA.

På det praktiske ledelsesmæssige plan fouseres på hvordan man leder frivilleige medarbejdere, der skal være i stand til at lede sig selv.


Rapporten kan downloades gratis her:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65968/URNISBN9789515883858.pdf?sequence=1