Ledelse i kvantespring


- indsigt i kreative processer


Erik Staunstrup (IFLI-medlem)


Udgivet på Nyt Perspektiv, 2008


Beskrivelse: At være leder for andre mennesker så de bevarer deres kreativitet - oplevelsen af at kunne skabe noget vigtigt, samtidig med at virksomhedens videre udvikling og overlevelse tilgodeses, det er en stor udfordring, og løsningen er på samme tid både enkel og kompleks!

Kendskab til kvanteledelse giver et indblik i, hvordan man kan skabe rammer om menneskers kreative processer - det er et nyt ledelsesperspektiv der skaber energi og dynamik!

Kvanteledelse er skabt som begreb ved at udforske det felt af tilfældigheder, der synes at være fælles mellem kvantemekanikken og kreativiteten.

Det dynamiske og nyskabende i de kreative processer kan sammenlignes med de kvantespring, man taler om i den nye naturvidenskab. Det fascinerende ved kvantespring er, at man ikke kan iagttage selve springet! Man kan konstatere, hvor elektronen var før springet, og hvor den befinder sig efter – men selve springet kan ikke observeres! Når vi får nye idéer - er kreative, så kan vores tankeprocesser sammenlignes med kvantespring. Det sker pludseligt i et øjebliks klarhed, som ofte kan være svært at fastholde. Det er den samme fascination vi her oplever. Hvor kom den idé fra?


Læs mere på SAXO