Ledelse i praksis


Erik Staunstrup (IFLI-medlem)

Niels Vestergaard Olsen


Andreas Kærgaard


Udgivet på Trojka, 2017


Beskrivelse: Ledelse i praksis er en lærebog som omhandler emnet ledelse. Den beskriver både klassiske og nyere teorier indenfor ledelse og har en praksisorienteret tilgang. Du vil blive forsynet med værktøjer til at finde sammenhængen mellem praktiske eksempler og teorien. Bogen indeholder emner som innovationsledelse, selvledelse, netværk og netværksledelse.


Lærebogen "Ledelse i praksis" er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for faget Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.


Læs mere på SAXO