Når ledelse sker...
Erik Staunstrup (Red.) (IFLI-medlem)


og følgende 12 IFLI-medlemmer


André Omø Agerholm

Michael Bager

Esben Danielsen

Mette Forsberg-Olesen

Christian Klinge

Rasmus Kittelsburg Nielsen

Tine Buskjær Nielsen

Charlotte Oehlenschlæger

Maibritt Pedersen

Kjeld Poulsen

Pernille Rydén

Peter Storm-Henningen


Udgivet på Nyt Perspektiv, 2015


Beskrivelse: Vi må lære at leve med, at ledelse ofte bare sker… Det er vigtigt, at vi ikke af den grund føler os som utilstrækkelige ledere, men at vi lærer at acceptere, at det at være menneske beror på dels at skabe viden om verden, dels rent fysisk at turde være til stede som handlende i hverdagen.


Det svarer til forholdet mellem tekst og billede, hvor teksten forsøger at skabe en entydig mening og billedet forsøger at opretholde en mangetydighed i tolkningen. Det er som to ufor-enelige akser, der begge medvirker til at skabe forståelse.


Hvis vi prioriterer intuitionen højest, så bør vi lægge mest vægt på billed-siden, hvor mangfoldigheden byder sig til, og muligheds-rummene er åbne og uafsluttede. I samme øjeblik vi inddrager sproget og forsøger at danne mening med det sete fastfryses fortolkningen.


Det er denne fold mellem viden og væren – dette spænd og dets uforenelighed, der dels giver mange mulighedsrum, dels skaber et væld af dilemmaer.


Bogen rummer 9 cases, der omfatter lederen selv, relationerne mellem leder og medarbejder og det at være leder i en organi-sation. Alle cases behandles i forhold til eksisterende teorier og ikke mindst folden mellem viden og væren, hvor det at gribe intuitionen og handle i praksis er en vigtig pointe.


Bogen er tiltænkt ledere, der som svar på den stigende komplek-sitet ønsker at få indblik i en tænkning, der kan fremme udvikling af nye og originale ideer. Bogen er også velegnet på videregående uddannelser, hvor ledelse indgår i pensum på fx bachelor og diplomniveau.


Bogen er blevet til i samarbejde med IFLI.Læs mere på SAXO