Om IFLIInstitut for Ledelse og Innovation (IFLI) er en selvejende forening af ledere og andre med interesse for ledelse. Foreningen drives af medlemmerne, som kommer fra forskellige organisationer og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og ledelseserfaring.

 

Formålet med IFLI er at skabe praksisviden om ledelse. Den praktiske hverdag som udøvende leder er ofte en hel anden, end den man møder i artikler, bøger og på lederuddannelser. Praksisviden er for en stor dels vedkommende hverdagsviden om, hvordan man kan agere i givne situationer, og hvordan teoretiske mønstre kan anvendes som udgangspunkt for handlinger.

 

Det er medlemmernes forskellighed, der er en af IFLI’s allerstørste ressourcer, når der skal skabes praksisviden om ledelse. Værdien i medlemskabet ligger derfor i høj grad netop i de refleksioner om praksis, der opstår med andre ledere.

 

Aktiviteterne i IFLI spænder vidt fra små arrangementer med seks-otte deltagere til workshops og Master Classes, hvor vi fylder en foredragssal og inviterer fremtrædende forskere og praktikere. Intentionen bag er at skabe praksisviden gennem udveksling og liv medlemmerne imellem.

 

Resultaterne af vores diskussioner og workshops udgives løbende som artikler med konkret praksisviden, du kan anvende i din hverdag. IFLI driver ikke akademisk forskning, men arbejder på et tværvidenskabeligt grundlag og er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser.