12. oktober 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom


Har du et ledelsesrum?


Et ledelsesrum er ikke bare noget du får overdraget når du bliver leder. Du får nogle rammer, men må selv skabe rummet. Spørgsmålet er hvor grænserne går? Hvor meget kan du selv skabe og hvor meget er givet på forhånd?

 

Vi giver dig to bud

 

Ledelsesrum og kompetencer

Dit ledelsesrum har en naturlig sammenhæng med dine kompetencer og din villighed til at udvikle både din viden og din adfærd. Du kan skabe ledelsesrum hvor du er kontrollerende, udviklende, inddragende eller regulerende. Hertil kommer at et ledelsesrum er dynamiske, så du kan skifte, når du synes der er behov for det. Men det kræver, at du er meget bevidst om din egen adfærd og kommunikation.

 

Rolletager eller rollemager

Når du bliver udnævnt som leder får du en rolle at spille i afdelingen, virksomheden eller institutionen. Men dertil kommer, at du også i høj grad kan skabe din egen rolle gennem din kommunikation og dine relationer med dine kolleger. Balancen er hårfin og ofte svær at finde.

 

Tilmeld dig og skab grundlag for dine egne ledelsesrum: https://ifli.dk/tilmelding.html